StudiePro

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding Studiepro

Kan uw zoon en/ of dochter hulp gebruiken bij het maken en leren van het huiswerk? Stelt u zoon en/ of dochter het huiswerk steeds uit of wordt er pas op het allerlaatste moment geleerd? Of wordt er hard gewerkt, maar zijn de resultaten toch teleurstellend? Dan kun je bij StudiePro terecht voor huiswerkbegeleiding. We besteden aandacht aan het leren leren, plannen, discipline, motivatie en wordt vakinhoudelijke uitleg gegeven waar nodig. Zo is er thuis geen ruzie en stress meer over huiswerk en verbeteren de schoolprestaties.

Tijdens de begeleiding 

Tijdens de huiswerkbegeleiding komt de leerling 1 tot 5 middagen per week naar StudiePro. De leerling krijgt bij binnenkomst iets te drinken met wat lekkers en de dag wordt samen doorgesproken, daarna wordt er een planning gemaakt in ons online leerling volgsysteem.  Hierna gaat de leerling zelfstandig aan de slag.

  •  

 

Vaardigheden

Onze docenten staan klaar om extra hulp te bieden, te overhoren, het huiswerk te controleren of om extra uitleg/ pre-teaching in probleemvakken te geven. Daarnaast leren we de leerling vaardigheden aan, zoals samenvatten, mindmappen, woordjes leren, plannen en structureren, zodat de leerling na deze periode in staat is zelfstandig thuis zijn huiswerk te maken.

In het kort

  • Een tot vijf middagen per week
  • Voor alle vwo, havo en vmbo leerlingen klas 1 t/m 6
  • Werken aan plannen, structuur, leren leren, discipline en motivatie
  • In klein groepsverband (max. 8 leerlingen op 1 docent)
  • Dagelijks verslag in ons online leerling volgsysteem

Intake

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en de leerling waarbij aandachtsvakken en probleemgebieden worden besproken. Indien gewenst wordt de school om extra informatie gevraagd.

Voortgang

Na afloop van de begeleiding volgt een verslag in online leerling volgsysteem, hierin wordt het verloop van de begeleiding beschreven, daarnaast worden de afspraken omtrent huis- en leerwerk genoteerd, zodat u als ouder altijd goed weet wat er van uw zoon en/of dochter wordt verwacht.

Plan op maat

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een plan op maat opgesteld, waarin de vorm van begeleiding, de frequentie en leerdoelen staan.

Evaluatie

We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.

Huiswerkbegeleiding

Bij binnenkomst wordt een planning gemaakt, daarna wordt in een rustige en inspirerende werksfeer aan het huiswerk begonnen.
* De leerling wordt indien nodig geholpen bij concrete vragen of problemen tijdens het maken van huiswerk in de diverse vakken.
* Er wordt gewerkt aan het ‘leren leren’, discipline en motivatie. * Er wordt uitsluitend met kleine groepjes van maximaal acht leerlingen gewerkt, zodat er alle ruimte is voor de specifieke hulpvraag van de leerling. * Leerlingen worden geholpen bij het voeren van een betrouwbare agenda en cijferlijst en deze worden zo nodig gecontroleerd.
* Er wordt gewerkt met de modernste hulp- en leermiddelen.
* Van leerlingen wordt verwacht dat zij minimaal 2 uur aanwezig zijn.
* Aan het einde van de dag wordt het huiswerk nagekeken en het leerwerk overhoord.

Zelfstandig werken

Het doel van de begeleiding is om middels een tijdige ondersteuningsperiode de leerling in staat te stellen zelfstandig thuis huiswerk te maken en goede resultaten te behalen op school.

Werkwijze

Geen discussie meer over huiswerk!