Diensten basisschool

Leerlingen van de basisschool kunnen bij StudiePro terecht voor basisschoolbegeleiding, bijlessen en diverse trainingen. Bij StudiePro zorgen we voor een rustige en inspirerende leeromgeving waar leerlingen zich op hun gemak en thuis voelen. Onze deskundige leraren en studiecoaches bieden steun bij:

 * Leren  * Woordenschat uitbreiding
* Begrijpend lezen  * Plannen
* Taal * Het ‘leren leren’
* Spelling * Maken van huiswerk
* Engels * Voorbereiden van toetsen
* Overige basisschoolvakken

 

Daarnaast staan ze klaar om vragen te beantwoorden, de leerlingen te helpen en bijlessen te geven. De voortgang die wordt geboekt en de afspraken die worden gemaakt kunt u eenvoudig volgen in ons online leerling volgsysteem.

Scholier basisschool
Door de lessen van jouw heeft Sara een enorme vooruitgang geboekt en wij zijn daar erg tevreden over!
Moeder leerling groep 6
Mijn dochter had zeer veel moeite met rekenen en scoorde op de cito een E, na twee maanden bijles was dit al een B. Super bedankt, ze mag nu over naar groep 5!
Nora

BoekIcon

Basisschoolbegeleiding

BijlesIcon

Bijlessen

TrainingIcon

Trainingen

Basisschoolbegeleiding

De basis voor taal, rekenen en studievaardigheden worden geleerd in het basisonderwijs. Deze vaardigheden vormen een belangrijke basis voor de rest van de schoolcarrière. Soms ontstaan er problemen of achterstanden, het is dan belangrijk om tijdig gerichte hulp te starten, omdat een opgelopen achterstand in de rest van de schoolcarrière altijd merkbaar blijft. Tijdens de basisschoolbegeleiding bij StudiePro zorgen we ervoor dat eventuele achterstanden snel worden weggewerkt!

Tijdens de basisschoolbegeleiding

Tijdens de basisschoolbegeleiding komt de leerling iedere woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur naar StudiePro. De leerling krijgt bij binnenkomst iets te drinken met wat lekkers erbij en de afgelopen week wordt samen doorgesproken. Daarna wordt er onder begeleiding van onze docenten gewerkt om ontbrekende kennis stapje voor stapje te automatiseren.

 Vaardigheden

Een belangrijk aspect van de basisschoolbegeleiding is dat de leerling leert dat leren leuk is. Vaak zien we dat leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen op de basisschool in een patroon vallen waarbij ze aangeven school niet leuk te vinden. Zij generaliseren het gevoel dat ze iets moeilijk vinden met ‘niet leuk’. Dit is voor jonge leerlingen een logische gedachte, maar kan door extra aandacht en persoonlijke hulp snel veranderen. Door de basisschoolbegeleiding worden kinderen zelfverzekerder, gaan ze leren weer leuk vinden, worden achterstanden weggewerkt en verbeteren de schoolresultaten.

In het kort

 • Iedere woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
 • In klein groepsverband, maximaal 6 leerlingen per docent.
 • Aandacht voor de individuele behoeftes/ achterstanden van de leerling.
 • Indien gewenst in overleg met de leraar van de basisschool.
 • Pre-teaching of achterstanden wegwerken.
 • Na elke les verslag in ons online leerlingvolgsysteem.

Werkwijze

Proces Basisschool

We beginnen met een intakegesprek met ouder en leerling waarbij er wordt gekeken waar er extra gerichte begeleiding nodig is.

Uit de intake volgt een ‘plan op maat’, hierin staan de leerdoelen, de vorm van begeleiding, de evaluatiemomenten en de manier waarop we contact houden.
Onder begeleiding van onze bevoegde docenten gaan de basisschoolleerlingen aan de slag om te werken aan hun gestelde doelen. De docent legt uit, overhoort, geeft extra oefeningen en bespreekt de opdrachten.
Na elke les volgt een verslag in ons online leerling volgsysteem, hierin staan de afspraken, aandachtspunten, pluspunten en het algemene verloop van de les
We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.
Het doel van de begeleiding is om middels een tijdige ondersteuningsperiode de leerling in staat te stellen zelfstandig thuis huiswerk te maken en goede resultaten te behalen op school.

ButtonGroenMeldAan

Bijles basisschool

Basisschool Kinderen

Leerlingen van de basisschool kunnen soms moeite hebben met bijvoorbeeld taal of rekenen. In deze vakken kunnen ze achterlopen, moeite hebben met het maken van toetsen of hebben ze gewoon iets meer uitleg nodig om de stof goed te kunnen begrijpen. Hoe eerder problemen bij leerlingen worden aangepakt, hoe langer ze daar plezier van hebben. Juiste begeleiding op jonge leeftijd zorgt ervoor dat achterstanden snel worden weggewerkt en de uiteindelijke stap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker verloopt. Bij StudiePro kan uw zoon en/ of dochter gericht bijles krijgen in alle vakken van de basisschool.

 Tijdens de bijlessen

Bij StudiePro werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. De bijlessen kunnen zowel thuis als bij StudiePro plaatsvinden. Tijdens de bijlessen worden achterstanden weggewerkt en extra geoefend met nieuwe lesstof. Op deze manier worden achterstanden weggewerkt en wordt het moeilijke vak weer leuk!

Vaardigheden

De leerling werkt met een bevoegde bijlesdocent aan taal, rekenen en studievaardigheden. Er wordt door middel van vragen, uitleg en oefenen aandacht besteed aan de algemene rekenvaardigheden, zoals breuken, procenten en verhaaltjessommen. Bij taalvaardigheden wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan begrijpend lezen of (werkwoord) spelling.

In het kort

 • Aandacht voor de individuele behoeftes/ achterstanden van de leerling.
 • Minimaal één uur per week.
 • Eén op één met een bevoegd docent samen de lesstof doornemen en oefenen.
 • Indien gewenst in overleg met de leraar van de basisschool.
 • Pre-teaching of achterstanden wegwerken.
 • Thuis of in het kantoor van StudiePro.
 • Na elke les verslag in ons online leerling volgsysteem.

BijlesProces

We beginnen met een intakegesprek met ouder en leerling waarbij er wordt gekeken op welk gebied/ welk vak je begeleiding nodig hebt. Daarna kiezen we een vakdocent die bij uw zoon en/ of dochter past.

Uit de intake volgt een ‘plan op maat’, hierin staan individuele leerdoelen en afspraken omtrent dagen en tijden.
Bij StudiePro werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. De docent legt uit, overhoort, geeft extra oefeningen en bespreekt de opdrachten.
Na elke les volgt een persoonlijk verslag in ons online leerling volgsysteem, hierin kunt u eenvoudig de afspraken, aandachtspunten, pluspunten en het algemene verloop van de les terug lezen.
We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.

 

ButtonGroenMeldAan

Trainingen basisschool

Bij StudiePro bieden we verschillende trainingen aan voor leerlingen van de basisschool. De trainingen zijn ontwikkeld om leerlingen in een korte periode de benodigde kennis bij te spijkeren en voor te bereiden op de cito/eind of het voortgezet onderwijs. Daarnaast organiseren wij voor ouders een interessante training over mediawijs.

EindtoetstrainingBrugklastraining2Mediawijsheid

Eindtoets/ cito training

De Entreetoetsen en de LVS-toetsen maken samen onderdeel uit van het Cito Volgsysteem. Deze toetsen worden gebruikt om per vaardigheid de ontwikkeling van uw zoon en/ of dochter te volgen. Veel leerlingen ervaren de Cito-toetsen als spannend en onderpresteren door zenuwen of achterstanden. StudiePro heeft een speciale eindtoets/ Cito-toets training ontwikkeld, die leerlingen in staat stelt te oefenen met de vraagstelling, zenuwen de baas te worden en zo met meer zelfvertrouwen deel te nemen aan de Cito-toets.
Wat is de eindtoets?

De centrale eindtoets bestaat dit jaar vijf jaar. Vanaf dit jaar bevat de eindtoets minder opgave dan de vorige jaren en het is mogelijk de toets digitaal of op papier te maken. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen, maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Indien een leerling een score haalt die hoger ligt dan door school wordt verwacht, dan wordt het school advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

De data waarop de eindtoets wordt afgenomen (schooljaar 2019/2020) zijn:
– de papieren centrale eindtoets: 15 t/m 17 april 2020
– de digitale centrale eindtoets: vrijdag 15 april tot en met 15 mei 2020

De eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen:
– Rekenen: waarbij de volgende onderdelen aan bod komen; getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden.
– Taal: (begrijpend)lezen, woordenschat, schrijven (werkwoordspelling en spelling) en taalverzorging.

Daarnaast kan de school kiezen voor het onderdeel wereldoriëntatie, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komen.

Inhoud eindtoets/ citotraining

Tijdens de training wordt er aandacht besteedt aan:

 • Algemene rekenvaardigheden, zoals beschreven in de nieuwe referentieniveaus; getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden.
 • Taalvaardigheden, zoals de (werkwoord)spelling, begrijpend lezen, woordenschat en woord- en zinsontleding.
 • Studievaardigheden; we leren de kinderen goed te lezen en de vragen te maken volgens een stappenplan.
 • Manier van vraagstelling op de toets (meerkeuzevragen) de vraagstelling in de eindtoets/ citotoets wijkt vaak behoorlijk af van de vragen die de kinderen gewend zijn uit de methodes op school.
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en omgaan met zenuwen
 • Herhaling van de basisvaardigheden taal en rekenen

De training wordt meerdere keren per jaar gegeven. Actuele data volgen snel.

Een eindtoets/ cito-training is bedoeld voor de leerlingen uit groep 7 (entreetoets) en groep 8 (eindtoets). Daarnaast is het mogelijk om 1-op-1 cito-toets training vanaf groep 4 t/m groep 8 te volgen.

De training wordt gegeven in het kantoor van StudiePro aan de seissingel 100 in Middelburg.

4 dagdelen: €89,-

 

ButtonGroenMeldAan

Brugklastraining

StudiePro biedt een brugklastraining aan voor leerlingen van 10 t/m 13 jaar die naar de brugklas gaan of in de brugklas zitten. De leerlingen van groep 8 gaan een nieuwe wereld tegemoet, in de brugklas verandert alles, van stoere achtste-groeper naar brugpieper. Deze verandering betekent veel verschillende leraren, veel huiswerk en een zware rugzak. Leerlingen kunnen zich bij StudiePro extra voorbereiden op deze grote stap door middel van de brugklastraining, zo start uw zoon en/ of dochter vol zelfvertrouwen en met een voorsprong op de middelbare school.

Inhoud brugklas training

 • Het slim leren plannen van huiswerk en het gebruik van een agenda.
 • Stimuleren en motiveren van leer/ werkhouding.
 • Oefenen met verschillende leerstrategieën, zodat de leerling zijn eigen leerstijl ontdekt.
 • Efficiënt leren voorbereiden op het maken van schriftelijke overhoringen en proefwerken.
 • Slim leren omgaan met onderwijskundige hulpmiddelen (iPads) en handige applicaties.
 • Het leren maken van goede samenvattingen en mindmaps zowel schriftelijk als op de iPad.
 • Leren werken met het schoolinformatiesysteem SOM / elo.

Aan het einde van de cursus volgt een evaluatiegesprek met zowel ouders als leerling, waarin vorderingen en struikelblokken in kaart worden gebracht en waarbij eventuele vervolgstappen kunnen worden besproken.

4 daagse training:
De laatste schoolweek voor de zomervakantie week 27 2 juli 2018 t/m 5 juli 2018 van 15.30 uur tot 17.30 uur..

Alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan of in de brugklas zitten. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar; 5 tot maximaal 10 leerlingen per dagdeel.

De training wordt gegeven in het kantoor van StudiePro aan de seissingel 100 in Middelburg.

4 dagdelen: €89,-
werkboek 12,50

 

ButtonGroenMeldAan

Training mediawijsheid

Mediawijsheid is veel meer dan alleen online veiligheid het is een onderdeel van wat we 21st century skills noemen. De vaardigheden die een jonge generatie nodig heeft om straks te leven en te werken in onze sterk gedigitaliseerde maatschappij. StudiePro organiseert in samenwerking met Apps4school interactieve lezingen over mediawijsheid.

Inhoud training mediawijsheid

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de volgende thema’s

 • Social media en jongeren: trends en ontwikkelingen What is ‘in’ en wat is ‘out’? Het laatste nieuws en de laatste onderzoeksresultaten
 • Opvoeden in dit digitale tijdperk: Wat is de invloed van tablets en andere mobiele media in het gezin? Hoe ga je als gezin om met alle media?
 • Social media & games: Hoe zit het met afleiding en verslaving? Welke afspraken kunnen er worden gemaakt zodat alle kansen en mogelijkheden van media optimaal te benutten blijven?
 • Wat is digitaal pesten en hoe kun je daar met je kind op een positieve manier over praten: Vraag & antwoord, tips en sites.
 • Online privacy: Databaas 2.0 Ben jij je eigen data baas?
 • Jongeren, sex en media: Seksualisering in de media, Grooming & Sexting

De lezingen vinden meerdere keren per jaar plaats. Eerst volgende training woensdag 21 oktober 19.30 uur.

Voor ouders, professionals en andere geïnteresseerde die te maken hebben met jongeren en media
De training wordt gegeven in het kantoor van StudiePro aan het Noordpoortplein 3 in Middelburg.
De kosten bedragen €17,50 per lezing p/p

 

ButtonGroenMeldAan