StudiePro

Basisschool

bekijk hieronder de diensten

Basisschool

Leerlingen van de basisschool kunnen bij StudiePro terecht voor basisschoolbegeleiding, bijlessen en diverse trainingen. Bij StudiePro zorgen we voor een rustige en inspirerende leeromgeving waar leerlingen zich op hun gemak en thuis voelen. Onze deskundige leraren en studiecoaches bieden steun bij:

* Leren * Woordenschat uitbreiding
* Begrijpend lezen * Plannen
* Taal* Het ‘leren leren’
* Spelling* Maken van huiswerk
* Engels* Voorbereiden van toetsen

* Overige basisschoolvakken

Daarnaast staan ze klaar om vragen te beantwoorden, de leerlingen te helpen en bijlessen te geven. De voortgang die wordt geboekt en de afspraken die worden gemaakt kunt u eenvoudig volgen in ons online leerling volgsysteem.

Basisschoolbegeleiding

De basis voor taal, rekenen en studievaardigheden worden geleerd in het basisonderwijs. Deze vaardigheden vormen een belangrijke basis voor de rest van de schoolcarrière. Soms ontstaan er problemen of achterstanden, het is dan belangrijk om tijdig gerichte hulp te starten, omdat een opgelopen achterstand in de rest van de schoolcarrière altijd merkbaar blijft. Tijdens de basisschoolbegeleiding bij StudiePro zorgen we ervoor dat eventuele achterstanden snel worden weggewerkt!

Tijdens de basisschoolbegeleiding

Tijdens de basisschoolbegeleiding komt de leerling iedere woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur naar StudiePro. De leerling krijgt bij binnenkomst iets te drinken met wat lekkers erbij en de afgelopen week wordt samen doorgesproken. Daarna wordt er onder begeleiding van onze docenten gewerkt om ontbrekende kennis stapje voor stapje te automatiseren.

Vaardigheden
 

Een belangrijk aspect van de basisschoolbegeleiding is dat de leerling leert dat leren leuk is. Vaak zien we dat leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen op de basisschool in een patroon vallen waarbij ze aangeven school niet leuk te vinden. Zij generaliseren het gevoel dat ze iets moeilijk vinden met ‘niet leuk’. Dit is voor jonge leerlingen een logische gedachte, maar kan door extra aandacht en persoonlijke hulp snel veranderen. Door de basisschoolbegeleiding worden kinderen zelfverzekerder, gaan ze leren weer leuk vinden, worden achterstanden weggewerkt en verbeteren de schoolresultaten.

In het kort

 • Iedere woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
 • In klein groepsverband, maximaal 6 leerlingen per docent.
 • Aandacht voor de individuele behoeftes/ achterstanden van de leerling.
 • Indien gewenst in overleg met de leraar van de basisschool.
 • Pre-teaching of achterstanden wegwerken.
 • Na elke les verslag in ons online leerlingvolgsysteem.
 •  
 

Intake

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en de leerling waarbij aandachtsvakken en probleemgebieden worden besproken. Indien gewenst wordt de school om extra informatie gevraagd.

Voortgang

Na afloop van de begeleiding volgt een verslag in online leerling volgsysteem, hierin wordt het verloop van de begeleiding beschreven, daarnaast worden de afspraken omtrent huis- en leerwerk genoteerd, zodat u als ouder altijd goed weet wat er van uw zoon en/of dochter wordt verwacht.

Plan op maat

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een plan op maat opgesteld, waarin de vorm van begeleiding, de frequentie en leerdoelen staan.

Evaluatie

We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.

Huiswerkbegeleiding

Bij binnenkomst wordt een planning gemaakt, daarna wordt in een rustige en inspirerende werksfeer aan het huiswerk begonnen.
* De leerling wordt indien nodig geholpen bij concrete vragen of problemen tijdens het maken van huiswerk in de diverse vakken.
* Er wordt gewerkt aan het ‘leren leren’, discipline en motivatie. * Er wordt uitsluitend met kleine groepjes van maximaal acht leerlingen gewerkt, zodat er alle ruimte is voor de specifieke hulpvraag van de leerling. * Leerlingen worden geholpen bij het voeren van een betrouwbare agenda en cijferlijst en deze worden zo nodig gecontroleerd.
* Er wordt gewerkt met de modernste hulp- en leermiddelen.
* Van leerlingen wordt verwacht dat zij minimaal 2 uur aanwezig zijn.
* Aan het einde van de dag wordt het huiswerk nagekeken en het leerwerk overhoord.

Zelfstandig werken

Het doel van de begeleiding is om middels een tijdige ondersteuningsperiode de leerling in staat te stellen zelfstandig thuis huiswerk te maken en goede resultaten te behalen op school.

werkwijze

Bijles basisschool

 

Leerlingen van de basisschool kunnen soms moeite hebben met bijvoorbeeld taal of rekenen. In deze vakken kunnen ze achterlopen, moeite hebben met het maken van toetsen of hebben ze gewoon iets meer uitleg nodig om de stof goed te kunnen begrijpen. Hoe eerder problemen bij leerlingen worden aangepakt, hoe langer ze daar plezier van hebben. Juiste begeleiding op jonge leeftijd zorgt ervoor dat achterstanden snel worden weggewerkt en de uiteindelijke stap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker verloopt. Bij StudiePro kan uw zoon en/ of dochter gericht bijles krijgen in alle vakken van de basisschool.

 

Tijdens de bijlessen

Bij StudiePro werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. De bijlessen kunnen zowel thuis als bij StudiePro plaatsvinden. Tijdens de bijlessen worden achterstanden weggewerkt en extra geoefend met nieuwe lesstof. Op deze manier worden achterstanden weggewerkt en wordt het moeilijke vak weer leuk!

Vaardigheden

De leerling werkt met een bevoegde bijlesdocent aan taal, rekenen en studievaardigheden. Er wordt door middel van vragen, uitleg en oefenen aandacht besteed aan de algemene rekenvaardigheden, zoals breuken, procenten en verhaaltjessommen. Bij taalvaardigheden wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan begrijpend lezen of (werkwoord) spelling.

In het kort

 • Aandacht voor de individuele behoeftes/ achterstanden van de leerling.
 • Minimaal één uur per week.
 • Eén op één met een bevoegd docent samen de lesstof doornemen en oefenen.
 • Indien gewenst in overleg met de leraar van de basisschool.
 • Pre-teaching of achterstanden wegwerken.
 • Thuis of in het kantoor van StudiePro.
 • Na elke les verslag in ons online leerling volgsysteem.