StudiePro

Bijles

Vakje

Bijlessen Studiepro

Behaal je op school goede resultaten, maar heb je moeite met bepaalde vakken? Loop je achter in deze vakken en kun je wel wat extra uitleg gebruiken? Met de bijlessen van StudiePro krijgt je het moeilijke vak weer op de rails, worden achterstanden snel weggewerkt en verbeteren je cijfers.

De bijlessen

Bij StudiePro werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. Tijdens een bijles worden vragen besproken en wordt de stof van de voorgaande week kort herhaald. Daarna is er tijd voor de uitleg van nieuwe stof en het oefenen hiermee. Hoe eerder problemen bij leerlingen worden aangepakt, hoe langer ze daar plezier van hebben. Juiste begeleiding zorgt ervoor dat achterstanden snel worden weggewerkt en er goede resultaten worden behaald.

Vaardigheden

Door vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en leerwerk, krijgt uw zoon en/ of dochter het lastige vak weer onder de knie, krijgt hij/ zij meer zelfvertrouwen en verbeteren de schoolresultaten.

Naast de extra aandacht voor het bijlesvak kan ook worden geholpen met studievaardigheden. Met bijlessen van StudiePro zorgen we voor een goede basis en helpen we met de puntjes op de “i” te zetten. Zo raken de leerlingen die wat extra steun nodig hebben niet achterop, kunnen ze de lessen op school makkelijker blijven volgen en worden moeilijke vakken weer leuk!

 
 
 
 

 

In het kort

  • Aandacht voor de individuele behoeftes/ achterstanden van de leerling.
  • Minimaal één uur per week.
  • Eén op één met een docent samen de lesstof doornemen en oefenen.
  • Indien gewenst in overleg met de leraar van zijn/ haar school
  • Pre-teaching of achterstanden wegwerken.
  • Thuis, op school, online of aan de Seissingel 100, te Middelburg
  • Na elke les verslag in ons online leerling volgsysteem.
 
 
 

Werkwijze

Intake

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en de leerling waarbij aandachtsvakken en probleemgebieden worden besproken. Indien gewenst wordt de school om extra informatie gevraagd.

Voortgang

Na elke les volgt een verslag in ons online leerling volgsysteem, hierin kunt u eenvoudig de afspraken, aandachtspunten, pluspunten en het algemene verloop van de les terug lezen, zodat u als ouder altijd goed weet wat er van uw zoon en/of dochter wordt verwacht.l

Plan op maat

Uit de intake volgt een ‘plan op maat’, hierin staan individuele leerdoelen en afspraken omtrent dagen, tijden en frequentie.

Evaluatie

We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.

Bijlessen

Bij StudiePro werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. De docent legt uit, overhoort, geeft extra oefeningen en bespreekt de opdrachten.

Zelfstandig werken

Het doel van de begeleiding is om middels een tijdige ondersteuningsperiode de leerling in staat te stellen zelfstandig thuis huiswerk te maken en goede resultaten te behalen op school.