Nu de scholen zijn gesloten en de meeste ouders thuis aan het werk zijn kan er veel op u afkomen. U bent opeens naast ouder ook de lerares of leraar van uw kind(eren). Vanuit school worden er de nodige mailtjes gestuurd dat u het thuis vooral gezellig moet houden, maar aan de andere kant wilt u niet dat uw zoon en/ of dochter hierdoor misschien achter gaat lopen. Hier hebben wij gelukkig een online oplossing voor. Studiepro helpt al meerdere jaren onder de naam Virtuwijs (www.virtuwijs.nl) leerlingen uit het gehele land succesvol online. Leerlingen kunnen eenvoudig inloggen in ons online klaslokaal waar ze direct vakinhoudelijke uitleg krijgen waar nodig.

 

StudiePro maakt leren makkelijk!

Chat via de live-chat

Deel bestanden zoals huiswerk en oefeningen

Bekijk de lessen terug

Zie je docent via de webcam

Praat met elkaar

Schrijf, typ en teken op het digitale schoolbord

Daarnaast wordt er samen met uw zoon/ dochter een planning gemaakt en zorgen onze docenten ervoor dat ze zich hier ook aan houden.
Op deze manier minimaliseren we achterstanden en starten ze goed zodra de scholen weer openen.

In onze online klaslokalen helpen wij zowel basisschool leerlingen, middelbare scholieren en eindexamenkandidaten.
– Basisschoolbegeleiding
– Huiswerkbegeleiding
– Examentraining

Basisschoolbegeleiding

Nu de scholen gesloten zijn wordt er plotseling veel van u als ouder en uw zoon en/ of dochter verwacht. Er wordt door school geprobeerd de doorlopende leerlijn te volgen wat betekent dat leerlingen thuis veel schoolwerk zelfstandig moeten maken. Uiteraard kunnen leerlingen dit niet alleen, normaliter vindt er op school veel klassikale uitleg plaats voordat zij starten met het maakwerk. Gelukkig kunnen wij u hierbij online ondersteunen. Onze leraren staan klaar om leerlingen op een leuke en inspirerende manier uitleg te geven en zorgen ervoor dat het schoolwerk gestructureerd en behapbaar wordt ingepland.
Leerlingen kunnen eenvoudig inloggen in ons online klaslokaal vanuit een veilige thuis situatie.

Daarnaast staan ze klaar om vragen te beantwoorden, de leerlingen te helpen en bijlessen te geven. Na iedere les ontvangt u een kort verslag met daarin de voortgang en eventuele gemaakte afspraken

Begeleiding middelbare school

Middelbare scholieren krijgen nu extra veel huiswerk op en wordt er van ze verwacht dat ze zelfstandig thuis het werk op tijd maken. Dit is uiteraard voor veel leerlingen lastig en hierdoor lopen ze eenvoudig grote achterstanden op in het geval ze onvoldoende schoolwerk maken en leren. Het ontbreken van klassikale uitleg en structuur zorgt ervoor dat veel leerlingen een grote mate van vrijheid ervaren welke voor de nodige problemen en discussies thuis kunnen zorgen.
Hier hebben wij gelukkig een online oplossing voor. Studiepro is vanaf heden tussen 11:00 en 16:00 online geopend. Leerlingen kunnen eenvoudig inloggen vanuit huis waar ze direct in het online lokaal worden ondersteund waar nodig.

Examentraining

Met nog maar enkele weken tot het Centraal examen is het erg belangrijk dat de examenvoorbereidingen voor de eindexamenklassen doorgaan. Via StudiePro online kunnen zij zich met een eigen docent goed voorbereiden op de aankomende examens wat uiteraard hun kans van slagen enorm vergroot!
Naast vakinhoudelijke hulp in het online klaslokaal wordt er geoefend met proefexamens, zodat de vraagstelling eigen wordt. Per vakgebied staat er een docent klaar om vragen te beantwoorden en het leerwerk te overhoren. Op deze manier gaan leerlingen goed voorbereid het examen in en slagen ze zonder stress.