Faalangst examenvrees training

Faalangst & examenvrees komt veel voor en in allerlei gradaties. Bij de een heeft het direct negatieve invloed op de schoolprestaties en bij de ander is de angst beheersbaar. De mens reageert op momenten van angst zeer primair en de gevolgen daarvan, zoals angstzweet en een bonkend hart, zijn voor velen herkenbaar.

StudiePro heeft een faalangst reductie training ontwikkeld voor middelbare school leerlingen, waarin er wordt geleerd hoe je met faalangst en examenvrees omgaat.

In deze training gaan we niet met leerstof aan de slag, maar met de oorzaak van de angst voor een toets, presentatie of examen. Vaak blijkt deze oorzaak te liggen in de gedachten die een leerling heeft over een van deze punten. Door middel van de training leert een leerling deze negatieve gedachten om te zetten in positieve waardoor het gevoel over het voorbereiden van een toets of het maken van de toets verandert. Dit resulteert vaak direct in minder zenuwen, minder black-outs en betere schoolresultaten.

Inhoud faalangst reductie/ examenvrees training:

 • Wat is faalangst/ examenvrees
 • Stress herkennen en inschalen
 • Leren relativeren
 • Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
 • Minder zenuwen, minder black-outs en betere schoolresultaten
 • De baas worden over eigen gedachten: leren negatieve gedachten om te zetten naar positieve gedachten
 • Concentratieoefeningen, zelfreflectie, spierontspanningsoefeningen en studievaardigheid oefeningen
 • Leren ontspannen en op een juiste manier ademhalen
 • Tips en trucs voor je examen/ toetsen of presentaties
 • In klein groepsverband of individueel

Individueel:

Individueel, 1 uur per week, met een vaste faalangstreductie coach. Er kan vaak snel gestart worden en de onderwerpen worden aangepast aan de wensen en behoeften van de leerling.

Na een intakegesprek kan er vaak direct worden gestart.

De training wordt gegeven in het kantoor van StudiePro aan de Seissingel 100, te Middelburg (Walcheren, Zeeland).

€60,- per sessie

Voor wie is deze training bedoeld?

 • Leerlingen die moeite hebben met toetsen of proefwerken terwijl ze de stof wel beheersen.
 • Leerlingen die specifieke angst hebben voor het maken van tentamens en examens (examenvrees).
 • Leerlingen die het lastig vinden om presentaties te geven.
 • Leerlingen die de lat voor zichzelf te hoog leggen.
 • Leerlingen met een negatief zelfbeeld.
 • Leerlingen die het moeilijk vinden in een groep aanwezig te zijn en zich daarin te bewegen.

Klein groepsverband

De faalangst & examenvrees training wordt zowel in klein groepsverband gegeven als individueel. In klein groepsverband omvat de training minstens acht lessen. Daarna wordt samen met de leerling en ouders gekeken of de problematiek beheersbaar is of dat er wellicht nog een aantal lessen nodig zijn. Tijdens de training wordt u als ouder goed op de hoogte gehouden via mail en telefoon over de voortgang en bevindingen.

[
€175,- per training (8 sessies van 1,5 uur)

ButtonGroenMeldAan

Werkwijze faalangst examenvrees training Zelfkracht

Training zelfkracht, verslag faalangst en examenvrees StudiePro

De faalangst reductie training van StudiePro geeft handvatten om te leren hoe een leerling met faalangst kan omgaan, zodat de leerling minder last heeft van zenuwen en negatieve gedachten. Voordat een leerling hiermee kan omgaan, moet er uiteraard eerst begrepen worden wat er gebeurt. Er wordt gewerkt volgens het principe van het G-denken (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag). Er wordt geleerd hoe je niet-helpende gedachten kunt omzetten in helpende, positieve gedachten.

Aangezien faalangst zich op meerdere manieren kan uiten en het bij iedereen verschillend is, wordt in de eerste faalangst reductie les aandacht besteed aan het verkrijgen van een beter beeld van de problemen van de leerling en hoe de leerling deze problemen ervaart. Vervolgens wordt hierop een specifiek faalangst reductie plan gemaakt zodat gedurende de training aan de individuele punten kan worden gewerkt.

Wat is faalangst?

Een beetje spanning tijdens het maken van toetsen of geven van presentaties is goed. Het maakt je alert en het prikkelt je om een goede prestatie neer te zetten. Bij leerlingen met faalangst en examenvrees loopt de spanning zo hoog op, dat het niet meer in hun voordeel werkt. Deze spanning heeft vaak niet veel te maken met het feit of de leerling ergens goed in is, maar meer met hoe de leerling erover denkt. Faalangst is een irreële angst, die wel heel reëel aanvoelt. Zo reëel dat leerlingen er echt ziek van kunnen worden en er allerlei spanningsklachten kunnen ontstaan.

Er is sprake van faalangst wanneer de angst om te falen het normale functioneren gaat belemmeren, vaak komt dit tot uiting op school in het maken van toetsen, gym of het houden van presentaties.

Faalangst oefent zijn impact direct uit op de geheugenfuncties van de hersenen, en soms kunnen deze hierdoor in situaties volledig blokkeren. De bekende “black out” die iedereen wel kent. Ook al heeft een leerling het nog zo goed geleerd, bij het reproduceren van de stof ontstaat een blokkade. Hierdoor kan een leerling gaan onderpresteren.

Scoren

Soms kan deze angst echter ook een belemmerende rol in het leven van een leerling gaan spelen. Op het moment dat de angst om te falen het leveren van prestaties belemmert, dan spreek je van faalangst. De leerling is dan in gedachten meer bezig met de angst voor het mislukken van een activiteit dan met de activiteit zelf. Als angst het leven van de leerling op deze manier gaat beïnvloeden, dan is het tijd om actie te ondernemen.

Je kunt faalangst grofweg indelen in drie categorieën, die elkaar kunnen overlappen.

Cognitief :

 • je minder intelligent voelen dan je eigenlijk bent
 • jezelf onderschatten
 • dichtklappen bij toetsen, spreekbeurten en presentaties
 • niet goed meer kunnen denken en concentreren
 • niet meer bij kennis kunnen komen die toch echt ergens in je hoofd moet zitten
 • door de spanning minder informatie opnemen
 • uitstelgedrag bij huiswerk en lastige opdrachten.

Sociaal:

 • Angst om afgewezen te worden door andere mensen
 • niet voor jezelf op durven komen
 • geen nee durven zeggen
 • je niet op je gemak voelen in gezelschap
 • niet makkelijk contact maken
 • moeite hebben met social talk
 • jezelf presenteren
 • door de spanning jezelf anders voordoen dan je bent of andere dingen zeggen dan je wilt

Motorisch:

 • Angst om onhandig te zijn bij fysieke handelingen zoals; sporten, dansen, tekenen
 • Angst om geblesseerd te raken

Of

 • Met je houding geen raad weten, je onhandig voelen in je lijf

Wat is examenvrees?

Bij examenvrees hangt de spanning specifiek samen met het doen van examens en tentamens. Examenvrees is dus ook faalangst, maar dan in een specifieke vorm.

Je bent je zenuwen niet de baas en presteert daardoor minder dan je eigenlijk zou kunnen. Zeker voor je examens is dit extra vervelend: je moet er hard voor werken en je wilt er maar wat graag vanaf zijn!

Gelukkig is er goed nieuws: Examenvrees kun je verslaan! Het volgen van deze training is een eerste stap. Er wordt echter wel verwacht dat er thuis oefeningen worden gedaan, zodat je kan scoren op je examens.

faalangst examenvrees