Huiswerkbegeleiding Vlissingen CSW Bestevaêr & Scheldemond College

Leerlingen in Vlissingen van CSW Bestevaêr en het Scheldemond College kunnen bij StudiePro terecht voor huiswerkbegeleiding welke na lestijd in CSW Bestevaer wordt georganiseerd. De huiswerkbegeleiding in Vlissingen richt zich specifiek op het maken van huiswerk en het leren concentreren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan studievaardigheden, zoals samenvatten, mindmappen, woordjes leren, plannen en structureren. Hierdoor gaan leerlingen slimmer leren, verbeteren de schoolprestaties en is er thuis geen discussie meer over het huiswerk.

Begeleiding
Bij binnenkomst krijgen de leerlingen iets te drinken met wat lekkers erbij en wordt de dag kort doorgesproken. Daarna wordt er in alle rust, geconcentreerd aan het huiswerk gewerkt. De begeleiding is primair gericht de leerling te leren structureren en concentreren. In het geval leerlingen problemen ondervinden in het maakwerk dan staat er naast de locatiecoördinator ook meerdere docenten in opleiding klaar om vragen te beantwoorden en het maakwerk te controleren.

Van leerlingen die gebruik maken van de huiswerkklas wordt verwacht dat zij 3 keer per week deelnemen. De huiswerkklas wordt georganiseerd op iedere maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:15 uur tot 16:45 uur. Leerlingen zijn verplicht minimaal één uur aanwezig te zijn en mogen pas na dat uur vertrekken als ze kunnen aantonen dat het huiswerk voor de volgende dag naar behoren is gemaakt.
De huiswerkbegeleiding in Vlissingen wordt georganiseerd voor alle leerlingen van CSW Bestevaêr klas 1 t/m 4 en voor alle leerlingen van het Scheldemond College klas 1 t/m 6.

De huiswerkbegeleiding in Vlissingen wordt georganiseerd op de locatie van CSW Bestevaêr (Bossenburghpad 10, 4385 CJ Vlissingen) in lokaal 217. Leerlingen van Scheldemond die voor de eerste keer deelnemen, kunnen zich melden bij de receptie en worden vanuit daar naar het juiste lokaal gebracht.

Indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben in bepaalde vakken dan kunnen zij bij StudiePro terecht voor bijlessen in alle vakken en op ieder niveau. Een bijles leerling werkt minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. Door vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en leerwerk, krijgt uw zoon en/ of dochter het lastige vak weer onder de knie, krijgt hij/ zij meer zelfvertrouwen en verbeteren de schoolresultaten.

Aanmeldenrbutton

Het tarief voor de huiswerkbegeleiding bedraagt €18,75 per week* en wordt maandelijks in rekening gebracht.
* Vakantieperiodes worden door StudiePro niet in rekening gebracht.
U betaalt een maandtarief (€75,-) gebaseerd op 40 onderwijsweken, verdeeld over 10,5 maand. Een vakantie in een bepaalde maand leidt daarom niet tot een lager maandtarief.

U betaalt eenmalig administratiekosten van €25,00.

Tarief bijlessen
€40,- per uur voor een losse bijles
€200,- voor een 5 strippenkaart

Klik hier om uw zoon en/ of dochter direct aan te melden voor de huiswerkklas

Aanmelden

U kunt uw zoon en/ of dochter ook aanmelden voor de huiswerkklas door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier:
Terug te sturen per e-mail naar info@studiepro.nl;
Per post op te sturen naar het Seissingel 100, 4334 AC te Middelburg;
Aan de huiswerkklas-coördinator Dhr. Vossebeld te geven op school (CSW Bestevaêr) in het ondersteuningslokaal B217

Icon

Inschrijfformulier

Icon

Algemene voorwaarden

Niko Vossebeld
Tel: 06-38689549
email: bestevaer@studiepro.nl

Bijlessen Vlissingen

Indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben in bepaalde vakken dan kunnen zij bij StudiePro terecht voor bijlessen in alle vakken en op ieder niveau. Een bijles leerling werkt minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. Door vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en leerwerk, krijgt uw zoon en/ of dochter het lastige vak weer onder de knie, krijgt hij/ zij meer zelfvertrouwen en verbeteren de schoolresultaten.

 

Aanmeldenrbutton

 

Bij StudiePro bieden we verschillende trainingen aan voor leerlingen van de middelbare school. De trainingen zijn ontwikkeld om leerlingen in een korte periode de benodigde kennis bij te spijkeren en voor te bereiden op het examen, de rekentoets of het voortgezet onderwijs.

Trainingen

Examen

Brugklas

Rekentoets training

Mediawijsheid

Faalangst