Huiswerkbegeleiding Vlissingen CSW Bestevaêr & Scheldemond College

Leerlingen van CSW Bestevaêr en het Scheldemond College kunnen bij StudiePro terecht voor huiswerkbegeleiding Vlissingen welke na lestijd in CSW Bestevaer wordt georganiseerd. De huiswerkklas in Vlissingen richt zich specifiek op het maken van huiswerk en het leren concentreren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan studievaardigheden, zoals samenvatten, mindmappen, woordjes leren, plannen en structureren. Hierdoor gaan leerlingen slimmer leren, verbeteren de schoolprestaties en is er thuis geen discussie meer over het huiswerk.

Tijden

De huiswerkklas wordt georganiseerd op iedere maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:15 uur tot 16:45 uur. Leerlingen zijn verplicht minimaal één uur aanwezig te zijn en mogen pas na dat uur vertrekken als ze kunnen aantonen dat het huiswerk voor de volgende dag naar behoren is gemaakt.

Contact

Elmar van Meerkerk
Tel: 06-38689549
email: bestevaer@studiepro.nl

Aanmelding

Klik hier om uw zoon en/ of dochter direct aan te melden voor de huiswerkklas

Aanmelden

Topsport Talent Scheldemond

Leerlingen van het Scheldemond die deelnemen aan de Topsport Talentschool kunnen online huiswerkbegeleiding krijgen. De leerling logt in op een speciaal ontworpen leeromgeving waar ze direct in contact staan met hun persoonlijk begeleider. Deze begeleider helpt de leerling planningen te maken die passen bij het trainingsschema, werkt samen met de leerling aan het leren, leren, structureren en maken van het huiswerk. Daarnaast kan de leerling extra hulp en uitleg krijgen bij moeilijke vakken. Doordat dit alles gebeurt binnen een online klaslokaal kan de leerling inloggen waar en wanneer hij maar wilt.

Examenbegeleiding

Leerlingen uit het examenjaar kunnen gebruik maken van de examenbegeleiding. Tijdens de begeleiding is er aandacht voor moeilijke vakken, oefenen we met examenvragen en leert de leerling hoe hij het best kan plannen en structureren. Het leerwerk wordt voor de leerling overzichtelijk gemaakt en op deze manier gaat hij met meer zelfvertrouwen en de juiste kennis het examen in. Middels ons online volgsysteem kunt u op de hoogte blijven van de vorderingen van de leerling.

Bijles

Soms gebeurt het dat je moeite hebt met één of twee vakken. Deze vakken zijn dan de zogenoemde aandachtsvakken. Hierbij wordt vaak gekozen voor bijles. Tijdens de bijles werkt de docent samen met de leerling aan het wegwerken van achterstanden, het structureren van het maak- en leerwerk en krijgt de leerling extra hulp en uitleg bij de stof. Er wordt minimaal één uur per week aan deze vakken besteed, zodat de leerling de stof steeds beter gaat begrijpen. Na elke les ontvangt u verslag van ons in ons online leerling volgsysteem.

Bijlessen kunnen thuis, op school, online of aan de seissingel 100, te Middelburg worden gegeven.

Cursus Leren Leren

Leren is voor iedereen anders. De een leert graag met muziek, de volgende schrijft alles op en weer een ander wil alles schematisch uitgewerkt zien. Leer je met je handen? Wil je de stof nog eens horen? Heb je beeldmateriaal nodig? Iedereen heeft zijn eigen leerstijl, maar wat is die van jou? Hier werken we tijdens de cursus leren, leren aan. We hebben aandacht voor de persoonlijke leerstijl voor de leerling en werken aan concentratie, motivatie en plannen en organiseren.

Faalangst Reductie

Faalangst! Een angst waar veel mensen in meer of mindere maten in hun leven mee te maken krijgen. De angst om te voldoen aan gestelde verwachtingen. Wanneer deze angst je belemmert bij het maken van toetsen of het geven van presentaties is het belangrijk hier iets mee te doen. Tijdens deze training bekijken we waar het gevoel van deze angst vandaan komt. Vaak komt dit voor uit negatieve gedachtes die de overhand nemen, tijdens de training proberen we deze negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten en op die manier meer rust in het hoofd van de leerling te brengen. Dit resulteert vaak in betere cijfers en een hoger zelfvertrouwen.