StudiePro

Huiswerkklassen

Huiswerkklassen Studiepro

De huiswerkklas richt zich specifiek op het doen (leren en maken) van huiswerk en het leren concentreren en wordt na schooltijd georganiseerd. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen iets te drinken met wat lekkers erbij. Daarna wordt er in alle rust, geconcentreerd aan het huiswerk gewerkt. De begeleiding is primair gericht de leerling te leren structureren en concentreren. Wanneer leerlingen problemen ondervinden bij het maakwerk dan staan er naast de huiswerkklas-coördinator, ook meerdere studenten van de University College Roosevelt klaar om vragen te beantwoorden en het maakwerk te controleren.

Wanneer

Leerlingen in de huiswerkklas kunnen drie of vier* dagen per week gebruik maken van de huiswerkklas. Leerlingen zijn verplicht minimaal één uur aanwezig te zijn en mogen pas na dat uur vertrekken als ze kunnen aantonen dat het huiswerk voor de volgende dag naar behoren is gemaakt.

Aanmelding & Contact

Tel: 0118-226092 email: aanmelding@studiepro.nl

Kosten

3 middagen per week: € 90 per maand
4 middagen per week: € 110 per maand*
Vakantieperiodes worden door StudiePro niet in rekening gebracht. U betaald een maandtarief gebaseerd op 38 onderwijsweken, verdeeld over 10,5 maand. Een vakantie in een bepaalde maand leidt daarom niet tot een lager maandtarief. U betaalt eenmalig administratiekosten van €25,00. U kunt de huiswerkklas maandelijks opzeggen voor de 1e van iedere maand met een opzegtermijn van 1 maand. *Niet alle locaties bieden de mogelijkheid van 4 middagen huiswerkklas per week..

verschillen huiswerkklas en huiswerkbegeleiding

Huiswerkklas 

Huiswerkklas pro

(2 dagen huiswerkklas & 1 dag huiswerkbegeleiding per week) 

Huiswerkbegeleiding

Geadviseerd om huiswerk te structuren en bij kleine achterstanden (max 2 tekorten)

Geadviseerd als er naast structuur ook gewerkt moet worden aan leren leren of als er hulp nodig is bij maximaal 1 vak. 

Geadviseerd wanneer ouders volledig ontzorgt willen worden er wordt gewerkt aan leren leren en vakinhoudelijke kennis. In korte tijd tekorten wegwerken

Na het laatste lesuur in school 

Combinatie in school en in ons kantoor

In ons kantoor

Leerling moet verplicht 1 uur aan zijn schoolwerk werken

Leerling blijft 2 uur tijdens de huiswerkbegeleiding en 1 uur tijdens de huiswerkklas

Leerling moet verplicht 2 uur aan schoolwerk werken.

Samen met de leerling wordt een planning gemaakt

Samen met de leerling wordt een planning gemaakt

Samen met de leerling wordt een planning gemaakt

Werken aan motivatie en structureren

Werken aan leren leren, motivatie en structureren

Werken aan leren leren, motivatie en structureren

Uitleg waar mogelijk

Vakinhoudelijke uitleg (ieder vak) op de dag in ons kantoor 

Vakinhoudelijke uitleg (ieder vak)

Overhoren wanneer mogelijk

Maak en leerwerk wordt gecontroleerd de dag in het kantoor

Al het maak en leerwerk wordt gecontroleerd en overhoord

Maandelijks voortgangsverslag 

Wekelijks voortgangsverslag 

Dagelijks voortgangsverslag

Speciale toets week planning

Speciale toets week planning

Examenbegeleiding en overhoringen

Periodieke evaluatie met ouders

Tarieven

Tarieven

Tarieven