Leren leren

Leerlingen leven en leren in de 21e eeuw waarbij afleiding in de vorm van mobieltjes, Ipads, social media en games een grote rol speelt; dit maakt het voor veel leerlingen lastig zich te concentreren en te focussen op hun maak- en leerwerk. Daarnaast vinden veel leerlingen het vaak moeilijk grote hoeveelheden leerstof slim in te plannen en zich te houden aan deze planning. In de cursus leren leren wordt er dieper ingegaan op het aanleren van juiste studiemethodes en het toepassen van leerstrategieën. Daarnaast leren leerlingen hun leeromgeving te organiseren en worden er handvatten geboden om hun focus en concentratie te vergroten.

Werkwijze

Aangezien iedere leerling zijn eigen leerstijl moet ontdekken en lesstof bij iedere leerling anders in zijn of haar hersenen wordt verwerkt, wordt er in de eerste les aandacht besteed aan informatieverwerking en wat daarop van invloed is. Vervolgens wordt er gewerkt aan:

 • Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk, rekenwerk & examens?
 • Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: Wat doe je met ‘geen zin’ en ‘saaie’ lessen?
 • Plannen en organiseren van huiswerk, opdrachten, examens en vrije tijd.
 • Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress?
 • Evalueren: Wat ging er goed en wat kan er beter?

Door middel van oefeningen, tips, weetjes, testen, spellen en huiswerkopdrachten leren leerlingen hun persoonlijke studievaardigheden te verbeteren waardoor ze efficiënter en effectiever met hun tijd leren omgaan.

leren leren2

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • Leerlingen die het huiswerk vaak uitstellen.
 • Leerlingen die het moeilijk vinden een goede planning te maken en zich hieraan te houden.
 • Leerlingen die snel afgeleid zijn.
 • Leerlingen die het lastig vinden een toets goed voor te bereiden.
 • Leerlingen die erg veel tijd kwijt zijn aan hun huiswerk.
 • Leerlingen die het moeilijk vinden een goede samenvattingen te maken.
 • Leerlingen die graag effectiever willen leren leren.
Leren leren, studievaardigheden vergroten, Zeeland

Wanneer

Voor de leerlingen van Nehalennia Breeweg wordt de cursus leren leren bestaande uit 6 bijeenkomsten gegeven in de weken 6,7, 8 en 10 t/m 12 op school op dinsdag van 14.30 -16.00 uur tijdens het begeleidingsuur. Deze cursus start op dinsdag 4 februari.

Zit uw zoon/dochter niet op de Nehalennia, en wilt u graag dat hij/zij de cursus aangeboden krijgt dan kunt u contact opnemen met StudiePro (0118-226092 of aanmelding@studiepro.nl) om andere mogelijkheden voor het volgen van de cursus te bespreken.

Kosten

Cursus leren leren € 97,50- (6 bijeenkomsten) .

StudiePro huiswerkbegeleiding

Kan uw zoon en/ of dochter direct hulp gebruiken bij het maken en leren van het huiswerk? Tijdens huiswerkbegeleiding bij StudiePro wordt er gewerkt aan:

 • Plannen
 • Maken van huiswerk & verslagen
 • Voorbereiden van presentaties
 • Voorbereiden en leren van toetsen
 • Studievaardigheden
 • Al het leer- en maakwerk wordt overhoord en gecontroleerd

Zo is er thuis geen ruzie en stress meer over huiswerk en verbeteren de schoolprestaties.

In het kort

 • Een tot vijf middagen per week
 • Voor alle vwo, havo en vmbo leerlingen klas 1 t/m 6
 • Werken aan plannen, structuur, leren leren, discipline en motivatie
 • In klein groepsverband (max. 8 leerlingen op 1 docent)
 • Dagelijks verslag in ons online leerling volgsysteem

ButtonGroenLeesMeer