Rekentoets 2A, 2F & 3F

In het (voor)examenjaar maken leerlingen van de middelbare school en het mbo de rekentoets, waarvoor zij een minimale score moeten behalen om te kunnen slagen. Uit onze ervaring is gebleken dat veel leerlingen de rekenvaardigheden die getoetst worden zijn vergeten door te weinig oefening, of hebben in het verleden deze vaardigheden nooit helemaal onder de knie gekregen. StudiePro herkent dit probleem en heeft daarom een cursus ontwikkeld die leerlingen in korte tijd bijspijkert, zodat de benodigde rekenkennis snel verkregen of dan wel geoefend kan worden.

Zoals u uit de media wellicht al heeft vernomen is door de regering besloten de rekentoets verplicht te stellen als onderdeel van het middelbare school en mbo diploma. Het resultaat van deze toets was, tot voor kort, niet van invloed voor het al dan niet behalen van het diploma. Dit is sinds kort veranderd, vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het landelijk verplicht om voor deze toets te slagen. Dit houdt in dat leerlingen die falen voor deze toets hun diploma niet in ontvangst kunnen nemen.

Rekentoets training

Inhoud rekentoets training

In de rekentoets training beginnen we met een starttoets, waarbij alle facetten aan bod komen: getallen, verhoudingen, meten/ meetkunde en verbanden. Aan de hand van de uitslag wordt duidelijk welke onderdelen nog onvoldoende worden beheerst. Op deze deelgebieden worden, vanuit dezelfde vraagstelling als in de officiële rekentoets, de basisvaardigheden en vereiste kennis uitgelegd en herhaald. Aan het einde van de cursus volgt een eindtoets, waaruit de vorderingen kunnen worden afgelezen. Op dat moment evalueren wij met leerling en ouders het behaalde resultaat en bespreken wij indien nodig de benodigde vervolgstappen.

De training wordt meerdere keren per jaar gegeven.
Rekentoetstraining 1 (8 avonden van 2 uur)
Iedere woensdagavond rekentraining op; 4,11,18,25 november, 2,9,16 december en 6 januari van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Rekentoetstraining 2 (5 ochtenden van 3 uur)
Intensieve training in de kerstvakantie op; 21, 22, 23, 28 en 29 december van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar; maximaal 10 leerlingen per cursus.

De training wordt gegeven in het kantoor van StudiePro aan de Seissingel 100, te Middelburg (Walcheren, Zeeland).

€175,- inclusief instaptoets en werkboek

ButtonGroenMeldAan

Bijles rekenen 2F & 3F

Naast onze rekentoets training is het ook mogelijk om individuele bijles rekenen te volgen op 2F of 3F niveau. Er kan gekozen worden om te starten met een instaptoets waarin alle facetten aan bod komen: getallen, verhoudingen, meten/ meetkunde en verbanden. Aan de hand van deze uitslag wordt duidelijk welke onderdelen nog extra uitleg behoeven en worden er individuele afspraken gemaakt met de rekendocent omtrent dagen en tijden. Tijdens de begeleiding wordt er extra uitleg gegeven en kan er worden geoefend met de rekenvaardigheden die getoetst gaan worden. Door vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en proeftoetsen, krijgen leerlingen de benodigde rekentoets onderdelen snel onder de knie en vergroot het hun zelfvertrouwen, zodat ze zonder problemen slagen voor de rekentoets.

Naast de aandacht voor het rekenen kan ook worden geholpen met studievaardigheden. Met reken bijlessen van StudiePro zorgen we voor een goede basisvaardigheid in rekenen en helpen we met de puntjes op de “i” te zetten. Zo raken leerlingen die wat extra steun nodig hebben niet achterop, worden achterstanden weggewerkt, kunnen ze lessen op school makkelijker blijven volgen en slagen ze zonder problemen voor de rekentoets.

bijles rekenen 2F 3F

In het kort:

  • Aandacht voor de individuele behoeftes/ achterstanden om te kunnen slagen voor de rekentoets
  • Minimaal één uur per week.
  • Eén op één met een docent samen de rekenstof doornemen en oefenen.
  • Indien gewenst in overleg met de leraar van zijn/ haar school
  • Pre-teaching of achterstanden wegwerken.
  • Thuis, op school, of in ons kantoor aan het Noordpoortplein 3, te Middelburg
  • Na elke les verslag in ons online leerling volgsysteem.

ButtonGroenMeldAan