StudiePro

Thuisschool

Studiepro Thuisschool

Vanwege Covid-19 en alle maatregelen die de sociale contacten beperken, is het normale leven even stil komen te staan. We werken zoveel mogelijk thuis en scholen bieden online lessen aan. Daardoor wordt ook gevraagd of ouders thuis hun kinderen willen helpen met het toegestuurde schoolwerk. Natuurlijk is het fijn dat scholen dit zo snel hebben geregeld, maar dit zorgt ook voor een hoop druk(te) thuis wanneer het eigen werk en het schoolwerk van kinderen gecombineerd moet worden.

Wat houdt de StudiePro Thuisschool in?

De leerlingen worden in kleine groepjes begeleid. Hierdoor houdt StudiePro de sociale interactie tussen leerlingen in stand en zijn leerlingen gemotiveerder om aan het werk te gaan. De docent zorgt er in eerste instantie voor dat de aandacht bij de les blijft. Daarnaast wordt er uitleg over de stof gegeven, kan huiswerk samen gemaakt worden en kan er hulp geboden worden bij het leren.

Onze docenten helpen uw zoon/dochter bij zijn of haar huiswerk, maar doen dit virtueel. Wij gebruiken ons eigen online klaslokaal om in contact te staan met de leerlingen. In dit klaslokaal is onder andere een whiteboard aanwezig waar de docent extra uitleg kan geven. Ook is er de mogelijkheid van scherm delen en kunnen de docent en leerling elkaar zien.

Waarom?
– Geen stress meer over het combineren van schoolwerk en uw eigen werk.
– U kunt het huiswerk van uw zoon/dochter loslaten.
– Uw zoon/dochter loopt geen achterstanden op.
– Per week inzet- en opzegbaar
– Onze docenten gaan verder waar de eigen docent gestopt is
– StudiePro bestaat uit een gedreven team begeleiders met alle kennis en ervaring op het gebied van onderwijs.

Wanneer:

– 2 of 3 dagdelen per week
– 10.00u tot 12.30u
of
– 14.15u – 17.15u

Waar:
Vanuit uw eigen huiskamer of werkplek

Wat:
Een laptop of tablet die geschikt is voor videocalls.

Kosten:
€ 79,- voor 2 dagdelen
€ 90,- voor 3 dagdelen