Diensten
middelbare
school

Onze diensten voor de middelbare school

Bij StudiePro kunnen middelbare scholieren terecht voor huiswerkbegeleiding, bijles en diverse trainingen.
Dit kan zowel op één van onze eigen locaties, op school of vanuit thuis.

Bij StudiePro zorgen we voor een rustige en inspirerende leeromgeving waar leerlingen zich op hun gemak en thuis voelen.

Let op: In verband met de zomervakantie zijn wij gesloten van 14 juli tot en met 14 augustus. Inschrijvingen gedurende deze periode zullen vanaf 15 augustus in behandeling worden genomen.
Wij wensen u een hele fijne zomer toe!

Wat zijn de verschillen tussen huiswerkbegeleiding en de huiswerkklas?

Huiswerkbegeleiding

 • Leer- en maakwerk wordt gecontroleerd.
 • Rustige werkplek in een lokaal op één van onze eigen locaties.
 • Minimaal 2 uur aanwezig per begeleidingsdag.
 • Kleine groepjes van max. 8 leerlingen per begeleider.
 • Voortgangsverslag na iedere les.
 • Overhoring voorafgaand aan een toets.
 • Hulp bij plannen.
 • Leren leren.
 • Ontdekken van verschillende leerstrategiëen.
 • Vakinhoudelijke uitleg waar nodig.
 • Geopend van 13.30u. tot 18.00u.

Huiswerkklas

 • Leer- en maakwerk wordt gecontroleerd.
 • Rustige werkplek in een lokaal op school.
 • Minimaal 1 uur aanwezig per begeleidingsdag.
 • Groepen van maximaal 15 leerlingen per begeleider.
 • Voortgangsverslag in geval van bijzonderheden.
 • Overhoring bij probleemvakken.
 • Hulp bij plannen.
 • Geopend gedurende het 7e t/m 9e lesuur van school.

Huiswerkbegeleiding

Tijdens de huiswerkbegeleiding komt de leerling 1 tot 5 middagen per week naar de locatie van  StudiePro. De leerling krijgt bij binnenkomst iets te drinken met wat lekkers en de dag wordt samen doorgesproken, daarna wordt er samen met de leerling een planning gemaakt waar de leerling zelfstandig mee aan de slag gaan.

Onze docenten staan klaar om extra hulp te bieden, te overhoren, het huiswerk te controleren of om extra uitleg/pre-teaching in probleemvakken te geven.
Daarnaast leren we de leerling vaardigheden aan, zoals samenvatten, mindmappen, woordjes leren, plannen en structureren, zodat de leerling na deze periode in staat is zelfstandig thuis zijn huiswerk te maken.

In het kort

 • Eén tot vijf middagen per week.
 • Voor alle VMBO, HAVO en VWO leerlingen van klas 1 t/m 6.
 • Hulp bij plannen.
 • Hulp bij leren leren en het aanbieden van verschillende leerstrategieën.
 • Werken aan structuur, discipline en motivatie.
 • Kleine groepen van max. 8 leerlingen.
 • Dagelijks verslag in ons online. leerlingvolgsysteem.

Huiswerkklas

Soms hebben leerlingen een stok achter de deur nodig om aan hun huiswerk te werken. Om deze leerlingen op weg te helpen en zelfstandiger te maken, is er de huiswerkklas. Ons doel is om elke leerling de ontwikkelkansen te bieden die hij of zij verdient. Zo kan elke leerling zich van zijn of haar beste kant laten zien.

Een rustige werkplek zonder afleiding – dat is wat veel leerlingen als heel prettig ervaren. In een huiswerkklas kunnen leerlingen zich beter concentreren op hun huiswerk, met meer structuur en zonder stoorzenders.

De leerling krijgt bij binnenkomst iets te drinken met wat lekkers erbij en gaat daarna zelfstandig aan de slag met het maak- en leerwerk. Een ervaren begeleider staat klaar om de leerlingen te helpen met het maken van planningen, te overhoren bij probleemvakken en het maak- en leerwerk te controleren.

In het kort

 • Minimaal 3 middagen per week.
 • Voor alle leerlingen van het VMBO/MAVO.
 • Voor leerlingen van de HAVO en het VWO – klas 1 t/m 3.
 • Hulp bij plannen.
 • Controle van het maak- en leerwerk.
 • Kleine groepen van maximaal 15 leerlingen.

Bijles

Bij StudiePro werkt een bijles leerling minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak.
Tijdens een bijles worden vragen besproken en wordt de stof van de voorgaande week kort herhaald. Daarna is er tijd voor de uitleg van nieuwe stof en het oefenen hiermee.

Hoe eerder problemen bij leerlingen worden aangepakt, hoe langer ze daar plezier van hebben. Juiste begeleiding zorgt ervoor dat achterstanden snel worden weggewerkt en er goede resultaten worden behaald.

Door vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en leerwerk, krijgt uw zoon en/of dochter het lastige vak weer onder de knie, krijgt hij/zij meer zelfvertrouwen en verbeteren de schoolresultaten.

Naast de extra aandacht voor het bijlesvak kan ook worden geholpen met studievaardigheden. Met bijlessen van StudiePro zorgen we voor een goede basis en helpen we met de puntjes op de “i” te zetten. Zo raken de leerlingen die wat extra steun nodig hebben niet achterop, kunnen ze de lessen op school makkelijker blijven volgen en worden moeilijke vakken weer leuk!

In het kort

 • Aandacht voor de individuele behoeftes/achterstanden van de leerling.
 • Minimaal één uur per week.
 • Eén op één met een docent samen de lesstof doornemen en oefenen.
 • Indien gewenst in overleg met de docent/mentor.
 • Pre-teaching of achterstanden wegwerken.
 • Na elke les een verslag in ons online leerlingvolgsysteem.

Bovenbouw- en examenbegeleiding

Examens voorbereiden is voor veel leerlingen lastig. Door de grote hoeveelheid leerstof is het voor veel leerlingen moeilijk een goede planning te maken en zich daar ook aan te houden. Tijdens de examenbegeleiding bij StudiePro ontwikkelen we samen met de leerling een examenplan op maat en zorgen we dat deze gevolgd wordt. 

Eindexamenkandidaten werken bij StudiePro 1 tot 4 middagen per week onder begeleiding aan de verschillende examenonderdelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk examenbegeleiding enkel in 1 of 2 vakken te krijgen of voor het gehele examenprogramma.

Naast vakinhoudelijke hulp wordt er geoefend met proefexamens, zodat de vraagstelling eigen wordt. Per vakgebied staat er een docent klaar om vragen te beantwoorden en het leerwerk te overhoren. Op deze manier gaan leerlingen goed voorbereid het examen in en slagen ze zonder stress.

Starten is mogelijk vanaf het begin van het schooljaar t/m begin mei. Wij raden aan om uiterlijk in maart te starten zodat er voldoende tijd is om goed voorbereid de examens te maken.
Afhankelijk van eerder behaalde resultaten, datum van aanmelding en wensen wordt er gekozen voor 1 tot 4 middagen per week.

In het kort

 • Onder begeleiding oefenen met verschillende examenonderdelen.
 • Werken aan probleemvakken.
 • Proefexamens maken.
 • Vakinhoudelijke uitleg.
 • Leren leren.
 • Hulp bij plannen.
 • Dagelijks verslag in ons online leerlingvolgsysteem.

Leren leren

Leerlingen leven en leren in de 21e eeuw waarbij afleiding in de vorm van mobieltjes, tablets, social media en games een grote rol speelt; dit maakt het voor veel leerlingen lastig zich te concentreren en te focussen op hun maak- en leerwerk. Daarnaast vinden veel leerlingen het vaak moeilijk grote hoeveelheden leerstof slim in te plannen en zich te houden aan deze planning. In de cursus leren leren wordt er dieper ingegaan op het aanleren van juiste studiemethodes en het toepassen van leerstrategieën. Daarnaast leren leerlingen hun leeromgeving te organiseren en worden er handvatten geboden om hun focus en concentratie te vergroten.

Aangezien iedere leerling zijn eigen leerstijl moet ontdekken en lesstof bij iedere leerling anders in zijn of haar hersenen wordt verwerkt, wordt er in de eerste les aandacht besteed aan informatieverwerking en wat daarop van invloed is. Vervolgens wordt er gewerkt aan:

 • Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk, rekenwerk & examens?
 • Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: Wat doe je met ‘geen zin’ en ‘saaie’ lessen?
 • Plannen en organiseren van huiswerk, opdrachten, examens en vrije tijd.
 • Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress?
 • Evalueren: Wat ging er goed en wat kan er beter?

Door middel van oefeningen, tips, weetjes, testen, spellen en huiswerkopdrachten leren leerlingen hun persoonlijke studievaardigheden te verbeteren waardoor ze efficiënter en effectiever met hun tijd leren omgaan.

In het kort

 • Ontdekken van verschillende leerstrategieën.
 • Mindmappen, samenvatten en begrijpend lezen.
 • Werken aan planning en time management.
 • Leren omgaan met feedback.
 • Leren omgaan met faalangst.
 • Dagelijks verslag in ons online leerlingvolgsysteem.

Faalangsttraining

Faalangst en examenvrees komt veel voor en in allerlei gradaties. Bij de een heeft het direct negatieve invloed op de schoolprestaties en bij de ander is de angst beheersbaar. De mens reageert op momenten van angst zeer primair en de gevolgen daarvan, zoals angstzweet en een bonkend hart, zijn voor velen herkenbaar.

StudiePro heeft een faalangst reductie training ontwikkeld voor middelbare school leerlingen, waarin er wordt geleerd hoe je met faalangst en examenvrees omgaat.

In deze training gaan we niet met leerstof aan de slag, maar met de oorzaak van de angst voor een toets, presentatie of examen. Vaak blijkt deze oorzaak te liggen in de gedachten die een leerling heeft over een van deze punten. Door middel van de training leert een leerling deze negatieve gedachten om te zetten in positieve waardoor het gevoel over het voorbereiden van een toets of het maken van de toets verandert. Dit resulteert vaak direct in minder zenuwen, minder black-outs en betere schoolresultaten.

Inhoud faalangst reductie/ examenvrees training:

 • Wat is faalangst/ examenvrees
 • Stress herkennen en inschalen
 • Leren relativeren
 • Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
 • Minder zenuwen, minder black-outs en betere schoolresultaten
 • De baas worden over eigen gedachten: leren negatieve gedachten om te zetten naar positieve gedachten
 • Concentratieoefeningen, zelfreflectie, spierontspanningsoefeningen en studievaardigheid oefeningen
 • Leren ontspannen en op een juiste manier ademhalen
 • Tips en trucs voor je examen/ toetsen of presentaties
 • In klein groepsverband of individueel

Onze docenten staan klaar om extra hulp te bieden, te overhoren, het huiswerk te controleren of om extra uitleg/ pre-teaching in probleemvakken te geven. Daarnaast leren we de leerling vaardigheden aan, zoals samenvatten, mindmappen, woordjes leren, plannen en structureren, zodat de leerling na deze periode in staat is zelfstandig thuis zijn huiswerk te maken.

Voor wie is deze training bedoeld?

 • Leerlingen die moeite hebben met toetsen of proefwerken terwijl ze de stof wel beheersen.
 • Leerlingen die specifieke angst hebben voor het maken van tentamens en examens (examenvrees).
 • Leerlingen die het lastig vinden om presentaties te geven.
 • Leerlingen die de lat voor zichzelf te hoog leggen.
 • Leerlingen met een negatief zelfbeeld.
 • Leerlingen die het moeilijk vinden in een groep aanwezig te zijn en zich daarin te bewegen.

Klein groepsverband

De faalangst en examenvrees training wordt zowel in klein groepsverband gegeven als individueel. In klein groepsverband omvat de training minstens acht lessen. Daarna wordt samen met de leerling en ouders gekeken of de problematiek beheersbaar is of dat er wellicht nog een aantal lessen nodig zijn. Tijdens de training wordt u als ouder goed op de hoogte gehouden via mail en telefoon over de voortgang en bevindingen.

Individueel

1 uur per week, met een vaste faalangstreductie coach. Er kan vaak snel gestart worden en de onderwerpen worden aangepast aan de wensen en behoeften van de leerling.

In het kort

 • Eén tot vijf middagen per week.
 • Voor alle VWO, HAVO en VMBO leerlingen van klas 1 t/m 6.
 • Werken aan plannen, structuur, leren leren, discipline en motivatie.
 • In klein groepsverband (max. 8 leerlingen op 1 docent).
 • Dagelijks verslag in ons online leerlingvolgsysteem.