StudiePro

Tarieven

bekijk hieronder de tarieven per dienst.

Middelbare School

Huiswerkbegeleiding

Bekijk hieronder de verschillende opties

1 dag per week

105 per maand (6,25 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Huiswerk maken voor 1 of 2 probleemvakken

2 dagen per week

195 per maand (5,30 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Huiswerk maken voor de volgende dag + uitleg in 1 of 2 probleemvakken
 • Regelmatig overhoren

3 dagen per week

245 Per maand (4,90 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem + wekelijkse planning wordt opgestuurd
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Huiswerk maken voor de volgende dag + uitleg in meerdere probleemvakken
 • Meeste vakken overhoren
 • Pre-teaching in probleemvakken waar mogelijk
Meest gekozen

4 dagen per week

305 per maand (€4,60 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem + wekelijkse planning wordt opgestuurd
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Huiswerk maken voor de volgende dag + uitleg in 1 of 2 probleemvakken
 • Alle vakken overhoren
 • Pre-teaching in 1 probleem vak
 • Achterstanden wegwerken

5 dagen per week

350 per maand (€4,35 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem + wekelijkse planning wordt opgestuurd
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Huiswerk maken voor de volgende dag + uitleg in 1 of 2 probleemvakken
 • Alle vakken overhoren
 • Pre-teaching in meerdere vakken
 • Grote achterstanden wegwerken

StudiePro ziet huiswerkbegeleiding als maatwerk, voor iedere leerling wordt gekeken naar de wensen en aandachtsgebieden, dit betekent dat bovenstaande tabel slechts een ruwe indicatie geeft van de mogelijkheden. Voor een passende oplossing voor uw zoon en/of dochter nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend intakegesprek.

* Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal schooldagen per maand.
** U betaalt eenmalig administratiekosten van €25,00.
*** Voor leerlingen in de bovenbouw geldt een toeslag van €15 per maand, in verband met de intensieve begeleiding.

Openingstijden

Voor huiswerkbegeleiding is StudiePro geopend van maandag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot en met 18.30 uur.  Rond 16.30 is er tijd voor een kleine pauze.  Voor bijlessen worden aparte afspraken gemaakt.

Middelbare School

Huiswerkklassen op de scholen

Bekijk hieronder de verschillende opties

3 dagen per week

90 per maand
 • Plannen
 • Onder begeleiding huiswerk maken voor de volgende dag
 • Structuur en discipline aanleren

4 dagen per week

110 Per maand
 • Plannen
 • Huiswerk maken en leren
 • Structuur en discipline aanleren
 • Regelmatig overhoren van probleemvakken
 • Bij bijzonderheden een verslag in ons online leerling volgsysteem
Meest gekozen

Huiswerkklas Pro

150 per maand
 • 2 dagen huiswerkklas, 1 dag huiswerkbegeleiding
 • Leren leren en plannen
 • Huiswerk maken en leren
 • Motivatie, structuur en discipline
 • Hulp bij voorbereiden van toetsen + meeste regelmatig overhoren
 • Minimaal een keer per week een verslag in ons online leerling volgsysteem

Vakantieperiodes worden door StudiePro niet in rekening gebracht. U betaalt een maandtarief gebaseerd op 38 onderwijsweken, verdeeld over 10,5 maand. Een vakantie in een bepaalde maand leidt daarom niet tot een lager maandtarief.

U betaalt eenmalig inschrijfkosten van €25,00.

U kunt de huiswerkklas maandelijks opzeggen voor de 1e van iedere maand met een opzegtermijn van 1 maand.

Middelbare School

Bijles

Bekijk hieronder de verschillende opties

.
42,50 per uur
 • Losse bijles
 • Achterstanden wegwerken
 • Individueel en vakspecifiek
 • Vanaf 1 uur per week per vak
.
33,95
 • 1 uur wekelijkse bijles
 • Achterstanden wegwerken
 • Individueel en vakspecifiek
.
42,50,
 • Remedial teaching
 • Achterstanden wegwerken
 • Individueel handelingsplan
 • pedagogische en didactische hulp

U betaalt eenmalig inschrijfkosten van €25,00.
U kunt de bijlessen maandelijks opzeggen voor de 1e van iedere maand met een opzegtermijn van 1 maand.

Middelbare School

Trainingen

Bekijk hieronder de verschillende opties

Rekentoets training

175, per training
 • Alle leerlingen van de middelbare school, vmbo (2F) en havo/vwo (3F)
 • Starttoets + 15 uur rekentraining
 • Starttoets aan de hand van alle facetten; getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden
 • Aanleren en oefenen van de rekenvaardigheden

Brugklas training

175, per training
 • Voor alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan of in de brugklas zitten
 • 5 x 1,5 uur
 • Leren plannen van het huiswerk
 • Oefenen met verschillende leerstrategieën
 • Toetsen goed leren voorbereiden

MBO

Studie coaching

Bekijk hieronder de verschillende opties

1 dag per week

100 per maand (€6,25 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Hulp bij het voorbereiden van toetsen + overhoren van probleemvakken
 • Soms hulp bij maken van werkstukken en reflectieverslage

2 dagen per week

170 per maand (€5,30 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Hulp bij voorbereiden van toetsen + regelmatig overhoren
 • Hulp bij maken van werkstukken en reflectieverslagen
 • Leren presenteren

3 dagen per week

235 per maand (€4,90 p/u)
 • Plannen
 • Verslag in ons online leerling volgsysteem
 • Leren leren, motivatie, structuur en discipline
 • Hulp bij voorbereiden van toetsen + meeste vakken overhoren
 • Hulp bij maken van werkstukken en reflectieverslagen
 • Leren presenteren
 • Pre-teaching in probleemvakken

MBO

Bijles

Bekijk hieronder de verschillende opties

42,50 per uur
 • Losse bijles
 • Achterstanden wegwerken
 • Individueel en vakspecifiek
 • Vanaf 1 uur per week per vak
33,95 per uur
 • Bijles gecombineerd met studie coaching
 • Achterstanden wegwerken
 • Individueel en vakspecifiek
 • Vanaf 1 uur per week per vak

MBO

Overige Diensten

Bekijk hieronder de verschillende opties

Rekentoets training

175 per training
 • Alle leerlingen van het mboniveau 2, 3 (2F) en niveau4(3F)
 • Starttoets + 15 uur rekentraining
 • Starttoets aan de hand van alle facetten; getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden
 • Aanleren en oefenen van de rekenvaardigheden

Stage coaching en bemiddeling

150 per maand
 • Alle leerlingen van het mbo die een stage moeten lopen
 • Stage bemiddeling + coaching op je stageplek
 • Hulp met het maken van een CV en sollicitatiebrief
 • Hulp bij het afronden van schoolopdrachten ten aanzien van je stage
 • Verslag in ons online student volgsysteem

Mediawijsheid training

17,50 per persoon
 • Voor ouders, professionals en geïnteresseerden
 • 1 avond van ongeveer 2 uuring op je stageplek
 • Thema’s die besproken worden
 • Social Media en jongeren
 • Opvoeden in het digitale tijdperk
 • Social Media en games
 • Digitaal pesten
 • Online privacy
 • Jongeren, seks en media

Basisschool

Alle diensten

Bekijk hieronder de verschillende opties

Basisschoolbegeleiding

100 per maand
 • Voor alle leerlingen van de basisschool groep 3 t/m 8
 • Iedere woensdagmiddag van 13.00 uur- 15.00 uur
 • In klein groepsverband
 • Aandacht voor de individuele behoefte van de leerling
 • Pre-teaching en achterstanden wegwerken
 • Na iedere les verslag in ons online leerling volgsysteem

Remedial Teaching

42,50 per uur
 • Voor alle leerlingen van de basisschool groep 3 t/m 8
 • Losse les , data en tijden in overleg
 • Achterstanden wegwerken
 • Individueel en vakspecifiek
 • Vanaf 1 uur per week per vak

Brugklastraining

89 Per training
 • Voor alle leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (groep 7/8) gaan of in de brugklas zitten
 • 4 x 2 uur
 • Leren plannen van het huiswerk
 • Oefenen met verschillende leerstrategieën, leren leren
 • Kosten werkboek €12,50

Eindtoetstraining

89 Per training
 • Voor alle leerlingen in groep 5,6,7 (entreetoets) en groep 8 (centrale eindtoets)
 • Herhaling van de basisvaardigheden taal en rekenen
 • Oefenen met de vraagstelling (meerkeuze)
 • Aanleren studievaardigheden

Bijles

33,95 Per uur
 • Voor alle leerlingen van de basisschool groep 3 t/m 8
 • Wekelijkse bijles
 • Achterstanden wegwerken
 • Individueel en vakspecifiek

U betaalt eenmalig inschrijfkosten van €25,00.
U kunt de alle soorten begeleiding maandelijks opzeggen voor de 1e van iedere maand met een opzegtermijn van 1 maand.