Huiswerkklas

Wij kijken graag samen met u, als school, naar de mogelijkheden voor een StudiePro huiswerkklas op uw locatie.
StudiePro kan in deze een locatie-coördinator aanstellen die verantwoordelijk is voor de huiswerkklas en de dagelijkse naschoolse begeleiding van de leerlingen met hun huiswerk.

Onze organisatie werkt met eigen ontwikkelde software die ons instaat stelt een goede planning voor de individuele leerling te maken en die helpt struikelblokken en leerproblemen overzichtelijk in kaart te brengen. Deze problemen kunnen dan worden opgelost en dit zal de leerling in staat stellen zelf beter zijn eigen huiswerk te plannen en te maken.

De huiswerkklas is gericht op het ontwikkelen van de gewenste huiswerkattitude bij leerlingen, zodat zij na een tijdelijke periode van begeleiding, zelfstandig op hun eigen niveau kunnen leren en werken. Wij passen de vorm van begeleiding zoveel mogelijk aan bij de onderwijskundige insteek van de school.

Werkwijze?

Leerlingen werken 1, 2, 3, of 4 middagen per week in een rustige omgeving aan hun huiswerk. Er is een huiswerkklas-coördinator die voor een goede werksfeer zorgt en die de leerlingen ondersteunt waar nodig. Naast deze coördinator staan er ook meerdere studenten klaar om leerlingen te overhoren en het huiswerk te controleren. Communicatie staat bij StudiePro centraal, ouders kunnen daarom inloggen in ons eigen leerling volgsysteem om zo de vordering die hun zoon en/ of dochter maakt op de voet volgen.

Tarieven?

Wij streven ernaar onze tarieven zo laag mogelijk te houden en ontwikkelen ieder traject op maat. Bovendien geven wij studiebeurzen aan leerlingen van ouders met minder draagkracht. U kunt contact opnemen over de mogelijkheden voor uw school.

StudiePro kijkt uit naar een samenwerking die een win-win situatie beoogd te creëren tussen u als school, uw leerlingen en onze organisatie.

Rekentoets training

StudiePro heeft een cursus ontwikkeld die leerlingen in een korte periode bijspijkert op het gebied van rekenen, zodat de benodigde rekenkennis snel verkregen of dan wel geoefend kan worden.

Uit onze ervaring is gebleken dat veel leerlingen de rekenvaardigheden die getoetst worden zijn vergeten door te weinig oefening, of hebben in het verleden deze vaardigheden nooit helemaal onder de knie gekregen.

In deze rekentoets training beginnen we met een starttoets, waarbij alle facetten aan bod komen: getallen, verhoudingen, meten/ meetkunde en verbanden. Aan de hand van de uitslag wordt duidelijk welke onderdelen nog onvoldoende worden beheerst. Op deze deelgebieden worden, vanuit dezelfde vraagstelling als in de officiële rekentoets, de basisvaardigheden en vereiste kennis uitgelegd en herhaald. Aan het einde van de cursus volgt een eindtoets, waaruit de vorderingen kunnen worden afgelezen. Op dat moment evalueren wij met leerling en school het behaalde resultaat en bespreken wij indien nodig de benodigde vervolgstappen.

Wilt u van gedachte wisselen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.