Huiswerkbegeleiding Middelburg, Studiebegeleiding StudiePro

Huiswerkbegeleiding

Kan uw zoon en/ of dochter hulp gebruiken bij het maken en leren van het huiswerk? Stelt u zoon en/ of dochter het huiswerk steeds uit of wordt er pas op het allerlaatste moment geleerd? Of wordt er hard gewerkt, maar zijn de resultaten toch teleurstellend? Dan kun je bij StudiePro terecht voor huiswerkbegeleiding. We besteden aandacht aan het leren leren, plannen, discipline, motivatie en wordt vakinhoudelijke uitleg gegeven waar nodig. Zo is er thuis geen ruzie en stress meer over huiswerk en verbeteren de schoolprestaties.

Tijdens de begeleiding 

Tijdens de huiswerkbegeleiding komt de leerling 1 tot 5 middagen per week naar StudiePro. De leerling krijgt bij binnenkomst iets te drinken met wat lekkers en de dag wordt samen doorgesproken, daarna wordt er een planning gemaakt in ons online leerling volgsysteem.  Hierna gaat de leerling zelfstandig aan de slag.

Vaardigheden

Onze docenten staan klaar om extra hulp te bieden, te overhoren, het huiswerk te controleren of om extra uitleg/ pre-teaching in probleemvakken te geven. Daarnaast leren we de leerling vaardigheden aan, zoals samenvatten, mindmappen, woordjes leren, plannen en structureren, zodat de leerling na deze periode in staat is zelfstandig thuis zijn huiswerk te maken.

In het kort

  • Een tot vijf middagen per week
  • Voor alle vwo, havo en vmbo leerlingen klas 1 t/m 6
  • Werken aan plannen, structuur, leren leren, discipline en motivatie
  • In klein groepsverband (max. 8 leerlingen op 1 docent)
  • Dagelijks verslag in ons online leerling volgsysteem

huiswerkbegeleiding Middelburg StudiePro

Werkwijze

Huiswerkbegeleiding Middelburg StudiePro

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en de leerling waarbij aandachtsvakken en probleemgebieden worden besproken. Indien gewenst wordt de school om extra informatie gevraagd.
Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een plan op maat opgesteld, waarin de vorm van begeleiding, de frequentie en leerdoelen staan.

Bij binnenkomst wordt een planning gemaakt, daarna wordt in een rustige en inspirerende werksfeer aan het huiswerk begonnen.
* De leerling wordt indien nodig geholpen bij concrete vragen of problemen tijdens het maken van huiswerk in de diverse vakken.
* Er wordt gewerkt aan het ‘leren leren’, discipline en motivatie.
* Er wordt uitsluitend met kleine groepjes van maximaal acht leerlingen gewerkt, zodat er alle ruimte is voor de specifieke hulpvraag van de leerling.
* Leerlingen worden geholpen bij het voeren van een betrouwbare agenda en cijferlijst en deze worden zo nodig gecontroleerd.
* Er wordt gewerkt met de modernste hulp- en leermiddelen.
* Van leerlingen wordt verwacht dat zij minimaal 2 uur aanwezig zijn.
* Aan het einde van de dag wordt het huiswerk nagekeken en het leerwerk overhoord.

Na afloop van de begeleiding volgt een verslag in online leerling volgsysteem, hierin wordt het verloop van de begeleiding beschreven, daarnaast worden de afspraken omtrent huis- en leerwerk genoteerd, zodat u als ouder altijd goed weet wat er van uw zoon en/of dochter wordt verwacht.
We evalueren regelmatig, dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek. We kijken of de gestelde doelen behaald zijn en of het ‘plan op maat ‘ moet worden bijgesteld.
Het doel van de begeleiding is om middels een tijdige ondersteuningsperiode de leerling in staat te stellen zelfstandig thuis huiswerk te maken en goede resultaten te behalen op school.

tari

ButtonGroenMeldAan

 

Goed om te zien dat Ruben, na enkele maanden nu al betere resultaten haalt. De ervaringen tot nu zijn goed. Jullie zitten er “kort” bovenop en dat hebben sommige leerlingen nodig.
Peter
Cas is nu ruim drie weken bij Studie Pro en hij vindt het geweldig. Hij gaat met veel plezier naar jullie toe en voelt zich thuis bij jullie, complimenten hoor ! Langzaam zien we z’n tekorten verdwijnen, maar vooral z’n gedrag is flink veranderd. Hij laat thuis zien en merken dat hij heel graag wil, hij zit lekker in z’n vel. Maar hij weet ook dat hij er nog veel aan moet doen!
Katinka
Onze jongste zoon leert wat gemakkelijker dan onze oudste zoon, maar wilde de uren dat zijn broer niet kon komen, wel een paar keer overnemen. Hij werd zo enthousiast, dat hij ook begon te vragen of hij een middag kon gaan. Jullie manier van omgaan met onze zoons, maakt dat ze gemotiveerd zijn en meer willen bereiken. En bovenal zijn jullie zijn flexibel, kunnen ze een keer niet, dan kunnen ze op een andere dag komen! Bedankt voor alle goede begeleiding tot nu toe. We zijn erg blij met jullie.
Stephanie

Banner